Persekutuan Guru-Karyawan YPKI
Sabtu, 28 Februari 2015
Persekutuan bagi para guru dan karyawan YPKI Magelang diadakan setiap dua bulan sekali.