FIRMAN TUHAN HARI INI
TUHAN adalah bukit batuku, bentengku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, di dalam Dia aku mencari perlindungan, perisaiku, tanduk keselamatanku, tempat perlindunganku yang tinggi. (Mazmur 18:2)